Vivat academia

Olen kauppatieteiden tutkijana Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella Joensuussa. Tutkimusaloihini kuuluvat ekonofysiikan perusteet, statistinen rahoitus, kvanttifysiikan perusteet, tieteenfilosofia ja fysiikan terminologia. Ekonofysiikka on monitieteinen tieteenala, jossa taloustieteen ongelmia ratkotaan fysiikan menetelmin. Statistinen rahoitus on ekonofysiikan osa-alue, jossa statistisen fysiikan menetelmiä sovelletaan rahoituksen ongelmakenttään.

Monitieteisissä tutkimusongelmissa roolini on pääsääntöisesti olla fysiikan, fysiikan menetelmien ja tieteenfilosofian asiantuntija. Suorittamani kauppatieteiden opinnot eivät myöskään ole haitaksi näissä tutkimuksissa. Tällä hetkellä työn alla on suurena ja laajana kokonaisuutena arvopaperimarkkinapetosten aiheuttaman vahingon matemaattinen määrittäminen. Tutkimuksen voi katsoa kuuluvan joko statistisen rahoituksen tai oikeustaloustieteen alaan (itse asiassa molempiin). Teen tutkimusta yhteistyössä kauppatieteiden laitoksen yritysoikeuden ja -talouden professori Matti Turtiaisen kanssa. Ekonofysiikan perusteiden tutkimusta teen yhteistyössä kansantaloustieteen lehtori Matti Estolan kanssa.

Julkaisujani ekonofysiikan alalta:

Matti Estola, Alia Dannenberg 2012: Testing the neo-classical and the Newtonian theory of production, Physica A 391(24), 6519-6527.

Artikkelin merkitystä olen käsitellyt lyhyesti täällä.

Julkaisujani statistisen rahoituksen alalta:

Alia Dannenberg 2012: Arvopaperimarkkinapetoksen aiheuttaman vahingon matemaattisesta määrittämisestä. Pro gradu -tutkielma.

Minulla on hieman dikotominen asema kauppatieteiden laitoksella, sillä olen samanaikaisesti sekä kauppatieteiden postdoc-tutkija että perustutkinto-opiskelija. Tein graduni postdoc-tutkimukseni aiheesta. Graduformaatin hyvä puoli on se, että taustoitukset ja päättelyketjut voi tehdä huomattavasti laajemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin tieteellisissä lehdissä julkaistavissa artikkeleissa, ja voi kirjoittaa selvällä suomen kielellä (kieli on elinvoimainen silloin, kun sitä käytetään niin tutkimuksessa kuin korkeimmassa opetuksessakin). Olen käsitellyt kyseistä tutkimusta laajemmin tässä kirjoituksessani.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *