Valtuustokuulumisia, osa 2 (2017)

Tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa nostin osavuosikatsauksen käsittelyssä esille kolme havaintoa, joista yksikään ei ollut työllisyys (lue: Joensuun katastrofaalinen työttömyystilanne), koska tiesin muiden hoitavan sen puolen, vaikka sainkin ensimmäisen puheenvuoron ja sitä hyödyntäen olisin voinut yrittää pajatson tyhjentämistä. Ensimmäinen kohtani käsitteli vähemmän yllättäen rahastoja ja niiden sijoituspolitiikan järkevöittämistä. Tästä teemasta olin laatinut valtuustoaloitteen, joka on luettavissa alla. Kaksi muuta havaintoani liittyivät asioihin, jotka kävivät ilmi osavuosikatsauksesta ja joista tarkastuslautakunta on useampaan otteeseen huomauttanut. On tarkastuslautakunta työllisyydestäkin huomauttanut, mutta nämä muut asiat olivat lähempänä omaa asiantuntemustani.

Ennen valtuuston kokousta valtuutetuille kerrottiin strategiavalmistelun nykytilasta, ja tämän teeman käsittelyssä Vasemmistoliiton valtuutetut nostivat meille (ja minulle henkilökohtaisesti) tärkeitä teemoja, kuten Anni Järvinen sukupuolivaikutusten arvioinnin tärkeyden strategiatyössä ja Antti Saarelainen sen, että ennaltaehkäisyyn panostaminen on inhimmillisyyden lisäksi vastuullista talouspolitiikkaa. Osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä Marko Haakana huomautti, että koska työnhakijoita on kymmenkertainen määrä työpaikkoihin verrattuna, ei ole aiheellista syyllistää työttömiä siitä, että he eivät työllisty – mikä on ollut ikävänä tapana valtakunnanpolitiikasta alkaen. Petteri Tahvanainen kyseli, mitä kaupunki on tekemässä Siun soten ongelmille ja mitä se tulee maksamaan. Kaupunginjohtajan mielestä ei ensin mennä kuntien kukkaroille – tarkoittaako tämä sitä, että työntekijöiden asemaa kurjistetaan entisestään ja palveluista karsitaan palvelumaksujen korotuksista puhumattakaan?

Seuraavaksi puheeni:

Arvoisa kaupunginvaltuusto,

Meille esitetty osavuosikatsaus antaa aihetta kommentointiin monin kohdin, mutta tässä puutun ainoastaan kolmeen asiaan.

Ensin pieni mutta periaatteellinen yksityiskohta: rahastot tuskin pääsevät tulostavoitteisiinsa. Taannoin muistutin valtuutettuja siitä, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Rahastojen käyttöä ja sijoituspolitiikkaa onkin syytä järkevöittää. Mielestäni Joensuun sijoitusvarallisuus on sijoitettava eettisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Toiseksi todennäköisesti suurehko ongelma: koulutuspalvelujen kokonaisuus on menossa miljoonalla pitkäksi. Vuosien 2015 ja 2016 osalta tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan todennut: ”Hankerahoituksen tulot oli kirjattu talousarvioon, mutta menoja ei.” Toivonkin vastuulliselta viranhaltijalta vastausta, että onko nyt kolmas vuosi peräkkäin, jolloin kehittämishankkeisiin ei ole kohdistettu kuluja, vaikka näitä kuluja on? Jos näin on, niin miksi tähän virheelliseen menettelyyn ei ole vieläkään puututtu?

Viimeisenä suuri periaatteellinen ongelma: On hyvä, että osavuosikatsauksessa esitetään toiminnallisten tavoitteiden toteumia, mutta tavoitteiden asetannassa ja mittareissa on edelleen runsaasti kehittämisen varaa. Kuntalain mukaan valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja antaa niiden toteuttamiseksi määrärahat. Tarkastuslautakunta on usean vuoden ajan huomautellut puutteellisuuksista sitovien toiminnallisten tavoitteiden asetannassa. Kertaan tässä muutamia periaatteita, joita toivon noudatettavan tulevassa talousarviovalmistelussa.

Yksi: Toimielimiä sitovat ainoastaan talousarvioon kirjatut sitovat toiminnalliset tavoitteet. Siksi valtuuston täytyy merkitä talousarvioon selkeästi ja yksikäsitteisesti kaikki haluamansa asiat sitovina toiminnallisina tavoitteina.

Kaksi: Ei epämääräisiä tavoitteita. Tavoitteen tulee olla selkeä, jolloin on mahdollista mitata, onko se saavutettu. Huonosti asetetun tavoitteen myötä on vaarana saada juuri sitä, mitä tilasi.

Kolme: Talousarviossa voidaan sitovien toiminnallisten tavoitteiden lisäksi esittää sitovia määrällisiä tavoitteita. Mittarit kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita määrällisiksi, jolloin toteutumista on helpompi seurata. Tällöin tulee myös selventää, pyritäänkö tavoitearvon ylittämiseen vai alittamiseen.

Mainittakoon vielä, että kokouksen jälkeen keskustelin positiivisessa hengessä uuden hyvinvointijohtajan kanssa. Hänen mukaansa puheessani mainitut koulutuspalvelujen budjetointiongelmat ovat tiedossa, ja ne tullaan korjaamaan vuoden 2018 talousarviovalmistelussa.

Lopuksi valtuustoaloitteeni, jonka kiitettävän moni valtuutettu kokouksen kuluessa allekirjoitti ja joka seuraavaksi etenee vastattavaksi todennäköisesti kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostoon:

Valtuustoaloite 28.8.2017 kaupungin rahastojen eettisestä sijoituspolitiikasta

Joensuun sijoitusvarallisuus on sijoitettava eettisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Eettinen ja ympäristöä suojeleva sijoittaminen ei johda pienempiin sijoitustuottoihin, kuten monet saattavat pelätä, vaan vastuulliset yritykset menestyvät – se, mikä on eettistä, on myös tuottavaa. Eettisten ja ympäristöasioiden huomioiminen sijoitusalalla on uusi trendi: on havaittu, että puhdas teknologia (cleantech) paitsi pelastaa maapallon, luo lisäksi työpaikkoja ja kilpailuetua.

Joensuun taserahastojen sijoitussuunnitelmia on toukokuussa 2017 päivitetty eettisempään suuntaan noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mutta koska YK:n linjaus on epäselvä ja väljä, se sulkee pois lähinnä asekaupan. Tästä syystä tarvitsemme täsmällisemmät eettiset linjaukset sijoituspolitiikkaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Joensuun taserahastojen (tulevaisuusrahasto ja elinkeinorahasto) sääntöihin on lisättävä vaatimus eettisestä sijoittamisesta. Säännöissä tulee mainita, että sijoitussuunnitelmissa tulee sitoutua olemaan sijoittamatta esimerkiksi fossiilienergiayhtiöihin, ase- tai tupakkateollisuuteen tai laittomasti miehitetyillä alueilla toimiviin yhtiöihin tai sellaisiin rahastoihin, joissa on sijoituksia tällaisiin yhtiöihin. Tämä tukee myös Joensuun aiempaa strategista tavoitetta hiilineutraaliuden saavuttamisesta.

Joensuussa 28.8.2017

Alia Dannenberg

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *