Vasemmistoliitto – pienyrittäjien puolue

Minua on viime vuosina ärsyttänyt kovasti kokoomuksen mainostoimistovetoinen profiloituminen ”työväen puolueeksi”. Se on huomattavassa ristiriidassa todellisuuden kanssa, sillä oikeasti kokoomus vaikuttaa ajavan vain ja ainoastaan suurpääoman etuja ja pyyhkivän lattiaa jopa pieyrittäjillä, saati sitten työväellä. Tämän tekstini saakin tulkita sarkastiseksi parodiaksi kokoomuksen mainostoimistoimagosta – miltä kokoomuspäättäjistä ja imagonrakentajista tuntuisi, jos Vasemmistoliitto profiloituisikin ”yrittäjien puolueeksi”?

Itse asiassa Vasemmistoliitto pienyrittäjien puolueena on kuitenkin paljon uskottavampi viritelmä kuin kokoomus työväen puolueena. Ajatellaanpa asiaa hetki.

Vaikka pahinta osinkoveropäätöstä kursittiin hieman inhimillisemmäksi (kevyesti verotettavien osinkojen enimmäismäärä rajoitettiin ”vain” 150 000 €:n suuruiseksi, ja tätä kevyesti verotettavaa osinkoa saa maksaa korkeintaan 8 % yrityksen nettovarallisuudesta), ratkaisu suosii edelleen rikkaiden ihmisten varakkaita yrityksiä. Vai kuinka monella listaamattomalla osakeyhtiöllä on nettovarallisuutta vähintään 1 875 000 €, jolloin veroedun saa käytettyä täysimääräisesti? Todellisuudessa useimpien listaamattomien yhtiöiden nettovarallisuus taitaa olla pikemminkin 100 000 €:n luokkaa.

Yrittäjien enemmistö ei ymmärrä, miksi hallitus edelleen tekee sellaisia osinkoveroratkaisuja, jotka rankaisevat pienyrittäjiä ja ovat suosiollisia suurrikkaille. Mutta millainen veroratkaisu olisi oikeasti sellainen, että pienyritysten (tai niiden omistajien) osinkotuloja verotettaisiin suhteellisesti vähemmän ja suuryritysten (tai niiden omistajen) osinkotuloja enemmän? Entä pörssiyrityksiin sijoittaneet piensijoittajat, joita Suomessa on noin 800 000 – miksi he joutuvat maksamaan osinkotuloistaan enemmän veroa kuin varakkaiden listaamattomien yhtiöiden omistajat?

Loogisesti ajateltuna rikkaita suosivat piirteet nyt hyväksytyssä osinkoveropäätöksessä ovat a) kevyesti verotetun osingon hyvin korkea maksimiraja ja b) maksimin sitominen yrityksen nettovarallisuuteen. Luonnollisesti maksimiosingon voisi sitoa nettovarallisuuteen kääntäen (mitä pienempi nettovarallisuus, sitä enemmän voisi maksaa kevyesti verotettuja osinkoja), mutta tämäkään ei ole kestävä ratkaisu, sillä on olemassa paljon keinoja – osa järkeviä ja osa järjettömiä – saada yrityksen nettovarallisuus pienenemään. Suurin osa rikkaistahan käyttää kaikki mahdolliset olemassa olevat keinot verojensa minimointiin, joten luonnollisesti he käyttäisivät myös näitä keinoja.

Ratkaisu osinkoverodilemmaan on yksinkertainen – ehkä jopa niin yksinkertainen, etteivät talouspäättäjät osaa sitä nähdä tai ideologisista syistä halua sitä nähdä. Ei katsota yritystä osingonmaksajana ja aseteta sille kriteerejä, vaan katsotaan puhtaasti yksittäistä osingonsaajaa, siis luonnollista henkilöä. Hänen henkilökohtainen osinkoverotuksensa toteutuisi seuraavien periaatteiden mukaan (henkilön saamat osinkotulot kaikista yhtiöistä, niin listaamattomista kuin pörssissä olevista osakeyhtiöistäkin, lasketaan yhteen):

 • Osinkotulot yhteensä alle 1000 €: pääomavero näistä osingoista 0 %
 • Osinkotulot yli 1000 € mutta alle 5000 €: pääomavero näistä osingoista 5 %
 • Osinkotulot yli 5000 € mutta alle 10 000 €: pääomavero näistä osingoista 10 %
 • Osinkotulot yli 10 000 € mutta alle 15 000 €: pääomavero näistä osingoista 15 %
 • Osinkotulot yli 15 000 € mutta alle 20 000 €: pääomavero näistä osingoista 20 %
 • Osinkotulot yli 20 000 € mutta alle 30 000 €: pääomavero näistä osingoista 25 %
 • Osinkotulot yli 30 000 € mutta alle 40 000 €: pääomavero näistä osingoista 30 %
 • Osinkotulot yli 40 000 €: pääomavero näistä osingoista 32 % (tällä hetkellä maksimipääomavero on 32 %)
 • Lisäksi myyntivoittoja verotettaisiin oman periaatteensa mukaan: kaikista myyntivoitoista 32 %:n vero, joka on sama kuin maksimivero osinkotuloista. Oma keskustelunsa toki on, onko 32 % riittävä, ja kuinka myyntivoittoja pitää verottaa suhteessa osinkoihin.

Taulukon luennan selventämiseksi esimerkki:

 • 18 000 €:n osinkotuloista maksettaisiin veroa (1000 € x 0 % ) + (4000 € x 5 %) + (5000 € x 10 %) + (5000 € x 15 %) + (3000 € x 20 %) = 0 € + 200 € + 500 € + 750 € + 600 € = 2050 €. Kokonaisveroprosentti tämän suuruisille osinkotuloille olisi siis noin 11,4.
 • 40 000 €:n osinkotuloilla maksettavan veron määrä olisi 7950 € ja veroprosentti 19,9.
 • 150 000 €:n osinkotuloilla maksettavan veron määrä olisi 43 150 € ja veroprosentti 28,8.

Tämä systeemi antaisi pienyrittäjille nykyistä huomattavasti kevyemmän osinkoverotuksen ja tukkisi rikkaiden verotuksesta läjän porsaanreikiä. Toisaalta tämä verotusperiaatehan on sosialismia puhtaimmillaan, koska kyse on pääomatulojen selkeästi progressiivisesta verotuksesta, jossa pienituloisia verotetaan aidosti kevyemmin.

Pointtini on siis se, että pienyrittäjien ystävä on todellisuudessa vasemmistolainen veropolitiikka – ei suinkaan oikeistolainen, jossa rikkaita verotetaan huomattavasti kevyemmin kuin vähemmän ansaitsevia. Toinen pointti on, että tämän asian julkisuuteen tuominen paljastaisi suoraan, että oikeistolaisilla keisareilla ei ole vaatteita heidän perustellessaan sitä, miksi rikkaita pitää verottaa kevyemmin kuin muita.

Lopuksi hämmästelen, onnistuiko satiirinen ja sarkastinen parodiani lainkaan. Vasemmistoliiton profiloituminen pienyrittäjien puolueeksi ei nimittäin vaadi todellisuuden rusetille vääntämistä missään määrin, toisin kuin kokoomuksen profiloituminen työväen puolueeksi.

Huom: Esittämäni osinkotuloportaat ja veroprosentit ovat puhtaasti hatusta repäistyjä. Niitä pitäisi luonnollisesti arvioida tarkemmin esimerkiksi sen perusteella, kuinka moni suomalainen saa mitenkin paljon osinkotuloja vuodessa, mutta perusperiaate lienee selvä. Lisäksi totean, että Vasemmistoliitolla on ohjelma, jonka mukaan ansio- ja pääomatulojen välille ei tehtäisi eroa vaan niiden yhteenlaskettua määrää verotettaisiin progressiivisesti yhden taulukon mukaisesti. Ansiotulojen ja pääomatulojen keinotekoisen rajan poistaminen verotuksessa on mielestäni hyvä ja kannatettava ajatus, mutta valitettavasti se on todennäköisesti hyvin kaukana tulevaisuudessa siintävää utopiaa. Tässä esittämälläni mallilla olisi mahdollisuuksia tulla laajalti hyväksytyksi jopa nykyisessä Suomessa.

1 Comment

 1. Verotus oikeudenmukaiseksi

  Esko Ahon ja Iiro Viinasen hallitus teki 90-luvun alkupuolella toisen maailmansodan jälkeisen ajan suurimman ”puhalluksen” eli verouudistuksen, jossa pääomatulot erotettiin ansiotuloista verotuksen suhteen ja pääomatuloja verotettiin vakioprosentin mukaan. Samainen hallitus myös vapautti pääomatulot kunnallisveron maksusta kokonaan.

  Tuosta oltiin porvarilehdistössä ”hys hys”, ja asia tuli monelle karkeana yllätyksenä vasta seuraavaa veroilmoitusta tehtäessä. Toki oli jonkin verran niitäkin (miljonäärejä), jotka olivat uudistukseen tyytyväisiä.

  Sitä ennen verotuksessa luonnollisen henkilön kaikki tulot (ansiotulo, pääomatulot, jne.) yhdistettiin ja niitä kaikkia verotettiin progressiivisesti (valtionverotuksessa). Tilanne oli siis kutakuinkin samanlainen kuin Vasemmistoliiton esitys nyt.

  Kunnallisvero oli silloinkin vakioprosenttivero (suuruus kunnasta riippuen) kuten nykyisinkin, mutta mikään tulo ei ollut siitä vapautettu kuten nykyään pääomatulo.

  Niin, jos palaisimme vanhaan hyvään malliin, mitään SOTE-uudistusta ei edes tarvittaisi. Kuntien rahat riittäisivät. Siihen aikaan ei tarvinnut jonotella vastaanotolle pääsemiseksi eikä sen jälkeen maksaa mitään terveyskeskusmaksuja. Köyhälläkin oli varaa terveydenhoitoon.

  Reply

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *