Karelia-ammattikorkeakoulun väärinkäytösepäilyistä

Nonni! Nostan esille tämän tapauksen (Ylen juttu paljastuneista plagiointiepäilyistä) ja muistutan taannoisista AMK:n väärinkäytösepäilyistä, joita tutkin (myös plagiointiepäilyt olivat mukana). Mielestäni on valitettavaa, että Karjalainen päätti jättää tämän tunkion tonkimisen alkukesällä kesken ja uskoa, että kaikki on kunnossa, myös niiltä osin kuin kiistattomat todisteet toisin osoittivat. Ohessa teemaa käsittelevä mielipidekirjoitukseni kesältä.

Miten meni Karjalainen noin niinku omasta mielestä?

Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnasta tarvitaan tietoa, ei pelkkää sanahelinää

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selventää Karjalaisen artikkelin (26.5.2018) myötä auennutta keskustelua Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnan epäselvyyksistä.

Yt-neuvottelujen lainmukaisuutta voi arvioida oikeudenkäyntien julkisista pöytäkirjoista: Kareliaan palkattiin uutta henkilöstöä samaan aikaan kuin pitkään talossa olleita asiantuntijoita irtisanottiin. Irtisanotuille opettajille saatettiin vuorotteluvapaalain vastaisesti tarjota irtisanomisaikana toisen alan vuorotteluvapaan sijaisuutta, tai korkeasti koulutetuille ikääntyneille yliopettajille tarjottiin lyhytaikaista toimistotyötä tai osa-aikaista tuntiopetusta muulta kuin omalta alalta.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan ammattikorkeakoulu on perustellut aiempaa tutkimusmenetelmien yliopettajan irtisanomista työn tarpeen vähenemisellä. Tammikuussa 2017 TE-palvelujen nettisivuilla oli avoin työpaikka ”Päätoiminen tuntiopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu”, jossa työtehtäviin kuuluivat sosiaali- ja terveysalan tutkimusmenetelmäopetus, opinnäytetöiden ja kehittämistehtävien ohjaus ja tarkastaminen sekä johtamisen opinnot. Petri Raivo väittää (26.5.), ettei mitään tällaista työpaikkaa ole ollut avoinna.

Se, että sairaanhoitajakoulutukseen liittyvistä epäselvyyksistä tehty kantelu ei johtanut toimenpiteisiin, ei tarkoita, että kaikki olisi opetuksen osalta kunnossa. Karelian laatuauditointi, jonka raportti on julkaistu KARVIn sivuilla, on laatujärjestelmän auditointi. Opetussuunnitelman toteutuksen, opetuksen tai oppimisen laatua siinä ei arvioida. On myös mielenkiintoista, että eräälle irtisanotulle ammattikorkeakoulu esitti osana oikeuskäsittelyä korvausvaatimuksen tehdyistä kanteluista. Ylimmille laillisuusvalvojille kantelemiseen liittyy kuitenkin vastatoimien kielto, eli kantelijalle ei saa koitua kantelun tekemisestä minkäänlaisia seuraamuksia.

Pelkän sanallisen vakuuttelun sijaan Karelia-ammattikorkeakoulun on syytä julkistaa tiedot yt-neuvottelujen tuloksista ilman vetäytymistä oikeudenkäynneistä tutun yksittäistapausretoriikan taakse. Mitkä koulutusalat lakkautettiin ja milloin? Kuinka monta henkilöä irtisanottiin lakkautetuilta koulutusaloilta, ja kuinka moni jatkoi toisella koulutusalalla? Kuinka monta opettajaa irtisanottiin koulutusaloilta, joita ei ole lakkautettu? Mahdollisen ikäsyrjinnän arvioimiseksi on myös tarpeen tietää, minkä ikäisiä irtisanotut olivat ja kuinka monta vuotta he olivat olleet ammattikorkeakoulun palveluksessa.

Lisäksi veronmaksajia varmaan kiinnostaa, kuinka paljon yt-neuvottelut oikeudenkäynteineen ja sopimuksineen tulivat maksamaan. Mille kustannuspaikoille nämä kulut kirjattiin? Onko oikeussaliseikkailujen vuoksi jouduttu tinkimään opetuksesta? Onko ammattikorkeakoulun toiminta ollut kaikin puolin tarkoituksenmukaista niin irtisanomistapauksissa, suhtautumisessa plagiointiin kuin sairaanhoitajakoulutuksen järjestämisessäkin?

Erja Moore
YTT, tutkija

Alia Dannenberg
FT, KTM, hallinnon ja talouden tarkastuksen ammattilainen

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *