Karelia-ammattikorkeakoulun väärinkäytösepäilyistä

Nonni! Nostan esille tämän tapauksen (Ylen juttu paljastuneista plagiointiepäilyistä) ja muistutan taannoisista AMK:n väärinkäytösepäilyistä, joita tutkin (myös plagiointiepäilyt olivat mukana). Mielestäni on valitettavaa, että Karjalainen päätti jättää tämän tunkion tonkimisen alkukesällä kesken ja uskoa, että kaikki on kunnossa, myös niiltä osin kuin kiistattomat todisteet toisin osoittivat. Ohessa teemaa käsittelevä mielipidekirjoitukseni kesältä.

Miten meni Karjalainen noin niinku omasta mielestä?

Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnasta tarvitaan tietoa, ei pelkkää sanahelinää

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selventää Karjalaisen artikkelin (26.5.2018) myötä auennutta keskustelua Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnan epäselvyyksistä.

Yt-neuvottelujen lainmukaisuutta voi arvioida oikeudenkäyntien julkisista pöytäkirjoista: Kareliaan palkattiin uutta henkilöstöä samaan aikaan kuin pitkään talossa olleita asiantuntijoita irtisanottiin. Irtisanotuille opettajille saatettiin vuorotteluvapaalain vastaisesti tarjota irtisanomisaikana toisen alan vuorotteluvapaan sijaisuutta, tai korkeasti koulutetuille ikääntyneille yliopettajille tarjottiin lyhytaikaista toimistotyötä tai osa-aikaista tuntiopetusta muulta kuin omalta alalta.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan ammattikorkeakoulu on perustellut aiempaa tutkimusmenetelmien yliopettajan irtisanomista työn tarpeen vähenemisellä. Tammikuussa 2017 TE-palvelujen nettisivuilla oli avoin työpaikka ”Päätoiminen tuntiopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu”, jossa työtehtäviin kuuluivat sosiaali- ja terveysalan tutkimusmenetelmäopetus, opinnäytetöiden ja kehittämistehtävien ohjaus ja tarkastaminen sekä johtamisen opinnot. Petri Raivo väittää (26.5.), ettei mitään tällaista työpaikkaa ole ollut avoinna.

Se, että sairaanhoitajakoulutukseen liittyvistä epäselvyyksistä tehty kantelu ei johtanut toimenpiteisiin, ei tarkoita, että kaikki olisi opetuksen osalta kunnossa. Karelian laatuauditointi, jonka raportti on julkaistu KARVIn sivuilla, on laatujärjestelmän auditointi. Opetussuunnitelman toteutuksen, opetuksen tai oppimisen laatua siinä ei arvioida. On myös mielenkiintoista, että eräälle irtisanotulle ammattikorkeakoulu esitti osana oikeuskäsittelyä korvausvaatimuksen tehdyistä kanteluista. Ylimmille laillisuusvalvojille kantelemiseen liittyy kuitenkin vastatoimien kielto, eli kantelijalle ei saa koitua kantelun tekemisestä minkäänlaisia seuraamuksia.

Pelkän sanallisen vakuuttelun sijaan Karelia-ammattikorkeakoulun on syytä julkistaa tiedot yt-neuvottelujen tuloksista ilman vetäytymistä oikeudenkäynneistä tutun yksittäistapausretoriikan taakse. Mitkä koulutusalat lakkautettiin ja milloin? Kuinka monta henkilöä irtisanottiin lakkautetuilta koulutusaloilta, ja kuinka moni jatkoi toisella koulutusalalla? Kuinka monta opettajaa irtisanottiin koulutusaloilta, joita ei ole lakkautettu? Mahdollisen ikäsyrjinnän arvioimiseksi on myös tarpeen tietää, minkä ikäisiä irtisanotut olivat ja kuinka monta vuotta he olivat olleet ammattikorkeakoulun palveluksessa.

Lisäksi veronmaksajia varmaan kiinnostaa, kuinka paljon yt-neuvottelut oikeudenkäynteineen ja sopimuksineen tulivat maksamaan. Mille kustannuspaikoille nämä kulut kirjattiin? Onko oikeussaliseikkailujen vuoksi jouduttu tinkimään opetuksesta? Onko ammattikorkeakoulun toiminta ollut kaikin puolin tarkoituksenmukaista niin irtisanomistapauksissa, suhtautumisessa plagiointiin kuin sairaanhoitajakoulutuksen järjestämisessäkin?

Erja Moore
YTT, tutkija

Alia Dannenberg
FT, KTM, hallinnon ja talouden tarkastuksen ammattilainen

6 Comments

 1. IR

  – Onko sattumaa, että Karjalaisen jutuissa 26.5.2018 on ollut esillä sekä Plagiointi että irtisanomiskiistat Karelia-amk:ssa?

  – Karjalaisen jutussa 26.5.2018 kerrottiin, että Erja Moore irtisanottiin Yt-neuvotteluissa. Omassa blogissaan hän kertoo, että tuli ”yht’äkkiä” irtisanotuksi.

  – Käyttääkö plagiointitutkija yllä olevan perusteella Sanomalehti Karjalaista sekä plagiointi-ilmiantoja koston välineenä entistä työnantajaansa kohtaan?

  – Onko käynnissä koston motivoima informaatiosodankäynti, jonka kohteeksi Karelia-amk on joutunut? Pitää muistaa, että muihin ammattikorkeakouluihin, puhumattakaan yliopistoista, ei ole kohdistunut vastaavia ilmiantoja, vaikka on annettu ymmärtää, että plagiointiongelma koskee kaikkia korkeakouluja.

  – Miten mahdollinen kostomotiivi vaikuttaa suhtautumiseen Erja Mooren ylläpitämän plagiointitutkija-blogin viimeisimpiin kirjoituksiin sekä hänen statukseensa uskottavana plagiointitutkijana?

  – Vaikka Plagiointi-asia on ajankohtainen ja tärkeä, ja viime kädessä vain ilmiantojen kautta voidaan tieteellinen vilppi kitkeä, tulee tutkijan esteellisyyttä ja esteellisyyskysymyksiä kuitenkin tarkastella aina ankarimman mukaan. On syytä ulottaa tämä tarkastelu myös Erja Mooren toimintaan.

  Reply
 2. Ulkopuolinen

  Joskus irtisanotaan henkilö, joka on liian hanakasti puuttunut epäkohtiin talon toiminnassa. Ja silloin, kun henkilö vielä irtisanomisensa jälkeen puuttuu asioihin, jotka kokee ja näkee yhteiskunnallisesti merkittäviksi, saattaa tilanne näyttää kostolta.

  Reply
 3. Tapio Korhonen

  No Kareliassa ei ohjausprosessi ole ollut kunnossa. S on syytä laittaa kuntoon. Se on johdon tehtävä. Olkoot Mooren motiivit mitkä vaan. Olkootpa sitten vaikka Karelian iki oma ’valvoja’.

  Reply
 4. Rätti

  Yksittäistapauksia taitavat olla, vaikka sitten monikossa. Ei amk-opinnäytetöiden tarvitse mitään väitöskirjoja olla. Eikä tarvitse sitä olla gradujenkaan (ei ollu kyllä omakaan aikoinaan).

  Kävin lukemassa Erjan blogia. Yhden tempun poni, jolla on kyllä kuvan perusteella kauniit silmät. Mutta sääli, että on koko elämä pelkkää plagiaattia. Oispa kiva tietää, milloin ja miksi on mennyt bitti niin sanotusti poikittain.

  Reply
 5. S. R.

  Se, että opinnäytetyö tai pro gradu ei ole mikään väitöskirja, ei poista sitä vaadetta, että työ on tehtävä eettisesti oikein. Toisten tekstien kopioiminen ei kuulu hyvään tieteelliseen tapaan eikä ole hyväksyttävää minkään tasoisissa teksteissä, ei opiskelussa eikä työelämässä. Olen varma siitä, että jos joku omii nimiinsä vaikka toisen tekemän tuotteen,runon, maalauksen, tutkimuksen tulokset, siitä nostettaisiin äläkkä, toisen teksti on samanlainen tuote, jonka pitää kuulua tekijänoikeuden alle.

  Reply
  1. Alia (Post author)

   Olen samaa mieltä!

   Reply

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *