Mitä ”maan tapa” on?

”Maan tapa” on osaltaan rakenteellista korruptiota. Julkisen sektorin osa-alueista altteimpia rakenteelliselle korruptiolle ovat julkiset hankinnat, maankäyttö ja kaavoitusasiat sekä jotkin henkilönimitykset. ”Maan tapaan” voidaan laskea myös rakenteet, jotka lisäävät julkisen sektorin tehottomuutta ja epätarkoituksenmukaista toimintaa.

Konserniohjeilla ja yhtiöjärjestyksen muutoksilla kannustetaan tytäryhtiöitä toimimaan avoimesti ja oikein.

Joensuun tytäryhtiöt eivät toimi avoimesti. Niin kuntapäättäjien kuin tarkastuslautakunnankin on vaikeaa saada tarvittavia tietoja tytäryhtiöistä, tavallisesta kaupunkilaisesta puhumattakaan. Ratkaisu tähän ongelmaan on niin konserniohjeiden kuin yhtiöjärjestysten ajanmukaistaminen. Esimerkiksi konserniohjeissa tytäryhtiöt voidaan velvoittaa antamaan tarvittavat tiedot tarkastuslautakunnalle, tai yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että tytäryhtiö noudattaa julkisuuslakia.

Joensuu tarvitsee konsernitarkastajan.

Valtion ja kuntien vuosittaiset julkiset hankinnat ovat noin 30 mrd €, joista ”maan tavan” osuus arviolta 3 mrd €. Joensuun osuus ”maan tavasta” on noin 30 miljoonaa euroa.

Joensuun tarkastustoimi on kroonisesti aliresursoitu, ja riittävän valvonnan puute mahdollistaa toisaalta huolimattomuusvirheet ja toisaalta tahalliset väärinkäytökset. Eikä kukaan tarkasta kaupunkikonsernia kokonaisuutena. Tarkastuslautakunnan alaista konsernitarkastajaa tarvitaan paikkaamaan tämä puute.