Vaaliohjelma ja minulle tärkeitä asioita

Eduskuntavaalikampanjani pääteemaksi valikoitui tasa-arvon vallankumous ja teemaväriksi sateenkaari, mutta sateenkaaren alle mahtuu paljon muutakin kuin pelkästään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyviä asioita. Tärkeimmät vaaliteemani ovat tiivistettynä seuraavat:

  1. Yleinen ja yhtäläinen tasa-arvo. Jokaisella ihmisellä on oltava oikeus hyvään elämään ja tasapuoliseen kohteluun riippumatta esimerkiksi iästä, sukupuolesta, syntyperästä, taloudellisesta asemasta, terveydentilasta, vakaumuksesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Eri ihmisryhmien tasa-arvon tulee toteutua niin lainsäädännössä kuin käytännön elämässäkin. Riittävien julkisten palvelujen on oltava kaikkien ulottuvilla, ja yhteiskunnan on tuettava heikommassa asemassa olevia. Yhteiskunta on olemassa yksilöitä varten, ei päinvastoin.

  2. Kestävä talouspolitiikka. Suomen on saatava taloutensa kuntoon tavalla, joka kestää pitkäjänteisen tarkastelun ja johtaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääntymiseen. Rahan painamiseen perustuvasta keskuspankkielvytyksestä on luovuttava, koska se johtaa varallisuuden yhä epätasaisempaan jakautumiseen ja esimerkiksi kehitysmaissa lopulta konkreettisesti nälkäkuolemiin. Talouden korjaamisessa on turvauduttava muihin keinoihin, joista tärkeimmät ovat harmaan talouden ja veronkierron torjuminen sekä verotuksen porsaanreikien tukkiminen. Nämä keinot riittävät jo yksinään paikkaamaan Suomen julkisen talouden kestävyysvajeen ilman ulkopuolista rahoitusta. ”Maan tavaksi” kutsutusta rakenteellisesta korruptiosta on päästävä eroon, ja tuloeroja on kavennettava muun muassa verotuksen progressiota lisäämällä. Tulojen ja varallisuuden oikeudenmukainen jakautuminen on yhteiskunnallisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tärkein edellytys.

  3. Ympäristötalous. Jatkuva talouskasvu, jonka tavoitteluun Suomen nykyinen talouspolitiikka perustuu, on maapallon kantokyvyn rajojen vuoksi mahdoton ajatus. Jatkuvan kasvun tavoitteesta tuleekin siirtyä kestävän kehityksen mukaiseen toimintamalliin, jonka ensimmäinen vaihe on turhan kulutuksen vähentäminen. Samalla täytyy yhä aktiivisemmin panostaa materiaalien kierrätykseen ja uusien energiateknologioiden, kuten aurinkokennojen ja suprajohteiden, käyttöönottoon. Seuraava vaihe on luopuminen sellaisesta työnteosta, jonka ainoa tarkoitus on joko henkilökohtaisen tai kansantalouden paisuttaminen. Se puolestaan toteutuu parhaiten työn tuottaman lisäarvon uudelleen jakamisella, parhaana käytännön esimerkkinä kansalaispalkka. Tämä ajattelutavan muutos saattaa kuulostaa radikaalilta, mutta pitkällä tähtäimellä se on ainoa tapa säilyttää maapallo elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Alian utopia

Lyhyt kirjoitus egalismista

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *